Logo Kineworks
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
Therapieën

U kan bij ons terecht voor een groot gamma aan behandelingen. Naast osteopathie en algemene kinesitherapie ligt onze expertise in de revalidatie van orthopedische letsels, retraining, sportletsels en overbelastingsletsels, performance coaching en sportspecifieke screening en preventietrainingen.

Contact

Kinesitherapie

Ann en Joppe CoreKinesitherapie betekent letterlijk verzorging of behandeling van het lichaam (therapeia) door beweging (kinesis). Maar in feite houdt deze term zo veel meer in.

De kinesitherapeut zorgt ervoor, in mate van het mogelijke, dat iemand die beperkt is in zijn functioneren een “normaal” en pijnvrij bewegingspatroon herwint.

Hiervoor maakt hij gebruik van bewegingen uitgevoerd ofwel met behulp van de therapeut ofwel door de patiënt. Maar meestal gaat het om een combinatie van de twee.

De kinesitherapeut gaat de oorzaak van het probleem opsporen en aanpakken. Hierbij gaat hij zeer gevarieerd te werk en opteert hij voor een persoonlijke aanpak, steeds volgens de behoeften van de patiënt.

Vaak is een multidisciplinaire aanpak gewenst. De werking binnen Kineworks sluit hier perfect bij aan.

Sportkinesitherapie

Nicolas KeiserDe aanpak van sportletsels vraagt een specifieke aanpak, aangepaste infrastructuur en een juist trainingskader. Bij Kineworks kunnen wij U dit bieden. Samen met de sporter werken we een gedetaileerd plan uit om zo snel maar ook zo veilig mogelijk terug op het sportveld te staan. We begeleiden de sporters in hun hele revalidatietraject: van in de fitness - tot de loophervatting - tot de sportspecifiek terugkeer. Dit is de enige manier die garant staat voor een maximaal resultaat. Kine works!

 

Osteopathie

Osteopathie is een manuele behandelwijze waarbij het herstel van de beweeglijkheid van verschillende lichaamsstructuren centraal staat.

De eenheid van het menselijk lichaam is een belangrijk principe in de osteopathie. Het lichaam bestaat immers uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden. Indien dat evenwicht verstoord geraakt, en het lichaam kan dat evenwicht niet meer zelf herstellen, ontstaan er klachten.

Een osteopaat kan het lichaam helpen dat evenwicht te herstellen. Dat kan via het bewegingsapparaat (de spieren, de gewrichten,…), maar ook via de organen en de schedel. Hierbij wordt het bindweefsel, de doorbloeding en de bezenuwing van het desbetreffende weefsel in acht genomen.

De oorzaak van de klachten ligt niet altijd op de plaats waar pijn wordt waargenomen. Daarom zal een osteopaat het hele lichaam onderzoeken, en niet alleen de pijnregio.

De voornaamste klachten waarmee patiënten bij een osteopaat komen zijn rug- en nekklachten, maar de osteopaat behandelt een variëteit aan klachten. Hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsmoeilijkheden, uitstralende pijnen, kaakproblemen, motorische achterstand bij kinderen, sportblessures, … zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.

Men kan ook preventief naar de osteopaat komen. Beter voorkomen dan genezen!

Indien nodig kan de osteopaat u doorverwijzen naar andere therapeuten in de groepspraktijk van Kineworks om u in overleg de best passende therapie te verstrekken.

Kan ik direct bij een osteopaat terecht?

 

Reeds sinds haar bestaan wordt de osteopathie ingezet in de eerstelijns gezondheidszorg. Dit wil zeggen dat de patiënt bij het opmerken van een lichaamsklacht rechtstreeks bij de osteopaat terecht kan zonder voorschrift van de arts. Er zijn echter ook klachten die een osteopaat niet mag behandelen. Een competent osteopaat herkent deze contra-indicaties en verwijst voor verder onderzoek door naar een arts. Een goede samenwerking met de arts, maar ook met de kinesitherapeut, podoloog, … is belangrijk voor het welzijn van de patiënt!

Terugbetaling?

Osteopathie wordt door alle ziekenfondsen gedeeltelijk terug betaald, op voorwaarde dat je een behandeling krijgt van een erkend professioneel osteopaat. Een professioneel osteopaat is een geregistreerd osteopaat die enkel en alleen de osteopathie uitoefent. Een overzicht van de erkende osteopaten in België vind je op www.professioneleosteopaten.be.

Performance Coaching

Deze sportspecifieke keuring geeft je een blauwprint van je lichaam, hoe flexibel ben ik?, hoe stabiel ben ik?, wat zijn mijn risico's op sportspecifieke blessures etc. Aan de hand van dit profiel kan dan een individueel aangepast oefenschema opgesteld worden dat in samenspraak met U wordt overlopen adhv beeldmateriaal. De ideale voorbereiding op een blessurevrij sportseizoen en om het maximum uit je prestateis te halen of om op zoek te gaan naar de reden van die verveldende chronische blessure waar je al zolang last van heb. Je bent maar zo sterk als je zwakste schakel!

 

 

Manuele therapie

In de manuele therapie passen we speciale onder-zoeks- en behandeltechnieken toe op botten en gewrichten enerzijds en op het spierzenuwstelsel anderzijds met het oog op het analyseren, verbeteren en herstellen van de functies van je lichaam. Afhankelijk van de de problematiek en de bevindingen uit het onderzoek , zal bv. geopteerd worden voor :

  • mobilisaties en manipulaties,
  • spierrekkingen, triggerpuntbehandeling,
  • medische trainingstherapie: stabilisatie, spierversterking, proprioceptie en coördinatietraining,
  • het opstellen van een thuisoefenprogramma,

Deze therapie is uiterst effectief in het behandelen van rug en nekgerelateerde klachten en onderscheid zich hierdoor van de algemene kinesitherapie.

Tenslotte zal de manueel therapeut informatie verstrekken over de stoornis(sen) met instructies voor de handelingen, vaardigheden, houdingen en bewegingen e.d. in het dagelijkse leven.

Indien nodig kan de manueel therapeut u verder doorverwijzen naar andere therapeuten in de groepspraktijk van Kineworks om u in overleg de best passende therapie te verstrekken.

Dry Needling

Wat voel je tijdens Dry needling?


De steriele naaldjes die voor Dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Nadat de strakke band en het triggerpoint in de aangedane spier gelokaliseerd is, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna wordt het naaldje door de spier naar het triggerpoint toegebracht. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response: de spiervezels binnen de spierknoop of triggerpoint trekt zich even kortdurend samen. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk spiervezels van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het triggerpoint zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches soms wat heviger zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry needling is geen pijnvrije behandelmethode, maar is meestal goed te verdragen, daar deze twitches maar zeer kort aanhouden.

Wat voel je na een Dry needling behandeling?


Na de behandeling kan de spier gevoelig, stijf of beurs ("blauwe plek") aanvoelen. De eerste uren is dit het meest. Ook is het aanspannen van de net behandelde spieren wat pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 2 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid van de spier neemt toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Wat kun je zelf doen na een behandeling?

▪                Warmte: hou de behandelde regio meteen na de behandeling warm door middel van een pittenkussen, infrarode lamp, hotpack, enzovoort. Vaak is een half uur tot een uur voldoende. Warmte zorgt voor een betere doorbloeding en daardoor voor een sneller herstel. Alleen warm aankleden is niet voldoende.

▪                Rust: doe minimaal 1½ dag rustig aan met belasten. Te veel en te snel belasten kan het herstel vertragen.

▪                Oefeningen: rek de behandelde spieren regelmatig.

▪                Vocht: drink voldoende water. Dit helpt bij de afvoer van afvalstoffen